Over Altijdmarkt.nl

Altijdmarkt.nl brengt kopers en verkopers samen. De website kenmerkt zich door de eenvoud waarmee het gebruikt kan worden. Iedereen kan er een advertentie plaatsen of producten verkopen. Het enige dat hiervoor nodig is, is een e-mailadres en wachtwoord. Gebruikers hebben de keuze uit tientallen verschillende rubrieken / categorieën en subcategorieën om hun advertenties in te plaatsen.

Altijdmarkt.nl, de nieuwe online advertentieportaal

Altijdmarkt.nl is een nieuwe speler op de advertentiemarkt. Wij streven ernaar om het online adverteren zo simpel en laagdrempelig mogelijk te maken. Dit doen we, om te beginnen, door de aanmeldprocedure te beperken tot het vermelden van een gebruikersnaam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord. Deze zijn echter onmisbaar  voor het veilig houden van uw persoonlijke adverteeromgeving op Altijdmarkt.nl.

Tevens zijn wij er voor zowel particulier als voor de ondernemer. Dit doen we door deze beide groepen op een laagdrempelige manier van onze diensten gebruik te laten maken. Van een ondernemer vragen wij niet meer registratiegegevens dan dat we willen vragen van een particulier.

Zoekertjes plaatsen op Altijdmarkt.nl

Wij bieden een zeer ruim advertentieplatform met alle mogelijke categorieën en subcategorieën. Onze missie is om miljoenen kopers en verkopers te bereiken en online met elkaar te verbinden. Zowel met uw PC thuis, als met uw mobieltje of tablet, thuis of onderweg, maakt u binnen enkele ogenblikken advertenties aan, en met één klik zet u die online.

Miljoenen kopers en verkopers via Altijdmarkt.nl

Om dat doel te bereiken stellen we de advertentie-omgeving van Altijdmarkt.nl tijdelijk geheel gratis ter beschikking. Dat wil zeggen dat het platform kosteloos te gebruiken is tot -naar schatting- medio 2022.

Maar ook daarna willen we er zeker zijn voor onze adverteerders. Met onze laagste advertentiekosten betekent Altijdmarkt.nl een prijsdoorbraak in de online advertentiewereld.

Door onze eigen kosten zo laag mogelijk te houden, kunnen we uw kosten ook zeer laag houden. Wij willen naar variabele advertentiepakketten voor een variabel tarievenpakket, waarbij de vuistregel geldt: Hoe groter het pakket, des te voordeliger de koop!

Pakket- en prijsinformatie zullen later bekend worden gemaakt.

 

Web   :   www.altijdmarkt.nl

E-mail :  info@altijdmarkt.nl

App  :  0651905033

Altijd bereikbaar.  Altijd markt!